Współpraca z innymi instytucjami

Współpracujemy z Komendą Miejską Policji. Wspólnie organizujemy spotkania dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży,  konkursy „Bezpieczne wakacje”, „Na rowerze tylko w kasku”. Współpracujemy z PNWM (Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży) oraz Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Sprewa Nysa Bóbr – a efektem tej współpracy jest wymiana międzynarodowa uczestników zajęć,  realizacja projektów, spotkania młodzieży i opiekunów z obu krajów oraz różnorodne warsztaty artystyczne.

Współpracujemy z  Zielonogórskim Ośrodkiem Kultury – a efektem tej współpracy są imprezy plenerowe i występy zespołów tanecznych oraz występy solistów. Przegląd Małych Form Teatralnych „Jaśnie Pan Rym” dla dzieci z zielonogórskich przedszkoli i szkół. Udział w konkursach plastycznych „Magia teatru” – maski i lalki”, ‘EURYDYKI” , Przegląd Dziecięcej Twórczości Teatralnej O Złote Pióro Koszałka Opałka, Zielonogórski Przegląd Chórów Dziecięcych i Młodzieżowych

Współpracujemy z  Regionalnym Centrum Animacji i Kultury – a efektem tej współpracy jest Program Promocji Twórczości Dzieci i młodzieży PRO ARTE.

Współpracujemy z  Teatrem Lubuskim. Wieczór Tańca Współczesnego, Międzynarodowy Dzień Tańca, podsumowujące współpracę  uroczyste występy teatralne z młodzieżą z Niemiec były prezentowane na deskach teatralnych.

Współpracujemy z  Biurem Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – organizując zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień i uczestnicząc w oprawie artystycznej wspólnych przedsięwzięć.

Współpracujemy ze Stowarzyszeniem „Inicjatywa dla Zwierząt” – organizując w placówce zbiórki żywności dla bezdomnych zwierząt.

Współpracujemy z  Teatrem Piccolo w Cottbus – czego efektem są coroczne marcowe spotkania w Cottbus na „Malej Sztuce”, wspólne kwietniowe występy w Lubuskim Teatrze i w Stad Hale w Cottbus w czerwcu oraz wyjazdy na spotkania teatralne do Cottbus w listopadzie.

Współpracujemy ze Stowarzyszeniem „Mecenat Złotego Serca”, Społeczną Radą ds. osób niepełnosprawnych , Zespołem Szkół Specjalnych nr 1 w Zielonej Górze oraz z Centrum Integracji Społecznej – współorganizując coroczną galę „Zielona Góra bez barier”, „Dzień Godności osób z niepełnosprawnością”,  Orszak Trzech Króli.

Współpracujemy z Filharmonią Zielonogórską w przygotowaniu corocznego „Koncertu Mikołajkowego” Chóru ”Polirytmia”.

Współpracujemy z  Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy – przygotowując na zajęciach prace do licytacji, dekorując małą i dużą scenę, banery, skrzynki, a także zapewniając występy dzieci i młodzieży podczas imprezy.

Współpracujemy z  ZHP współorganizując  „Wojewódzkie Zawody latawcowe o berło Króla Maciusia I”.