Pracownia Plastyczna

Pracownia Plastyczna

Zajęcia w pracowni plastycznej są bardzo różnorodne. Dzieci poznają na nich wiele ciekawych i inspirujących technik. Wykonujemy prace z bardzo różnych materiałów.

Zajęcia prowadzi: Dorota Polaczek

Na zajęciach wykonujemy różnorodne prace plastyczne, poznajemy podstawy rysunku i malarstwa , uczymy się różnych technik plastycznych oraz tego jak wykonać ciekawe prace przy użyciu różnorodnych materiałów plastycznych. Uczymy się tutaj, jak prace zaprojektować i wykonać, by cieszyć się z efektów swoich starań.

Na zajęcia zapraszamy dzieci w wieku od 7 do 12 lat.

Rozwijamy wyobraźnię, pomysłowość, zręczność, koncentrację, umiejętność pracy w grupie. Prace dzieci biorą udział w różnych konkursach i wystawach.

Zajęcia prowadzi: Anna Nabel-Myszkiewicz

Zajęcia w pracowni plastycznej są bardzo różnorodne. Dzieci poznają na nich wiele ciekawych i inspirujących technik. Wykonujemy prace z bardzo różnych materiałów. Wycinamy, lepimy, malujemy, rysujemy. Często na zajęciach realizujemy pomysły i sugestie dzieci, które często przychodzą z konkretnymi oczekiwaniami. Działają tu dwie grupy. Pierwsza ma zajęcia w piątki -„Mini Art” – dla młodszych 5-6 letnich dzieci, druga w soboty -„warsztaty plastyczne” dla nieco starszych 7-11 latków.

Zajęcia prowadzi: Urszula Suder

Pracownia plastyczna Urszuli Suder skierowana jest do dzieci w wieku od 5 do 10 lat. Podczas zajęć uczestnicy poznają i rozwijają różnorodne techniki plastyczne, odpowiednie do zdolności manualnych i rozwoju psychofizycznego dzieci. Techniki stosowane podczas zajęć obejmują: malowanie, wycinanie, papieroplastykę, rysunek, wyklejanki, elementy rzeźby i inne. Na zajęciach można nauczyć się samodzielnego wykonywania ozdób i artystycznych kompozycji, przedmiotów codziennego użytku, przede wszystkim jednak twórczych form spędzania czasu.

Dzieci rozwijają ekspresję twórczą,  zainteresowania techniczne i artystyczne. Konkursy są dodatkową formą prezentacji twórczości dziecięcej, nie stanowią jednak głównego celu pracowni, którym jest nacisk na rozwój osobisty, a nie konkurencję.

Rozmiar czcionki
Kontrast