Pracownia Baletowa

Pracownia Baletowa

Zajęcia z tańca klasycznego (baletu) są przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Zajęcia prowadzi:

Agnieszka Czerson

a.czerson@mckie-dh.zg.edu.pl

 

Grupy są podzielone ze względu na wiek 4 lat, 5 lat, 6 lat i 7-12 lat oraz na poziom zaawansowania. Nauka odbywa się dla grup I, IV i VII raz w tygodniu 45 minut, dla grup II, III, V, VI i VIII raz w tygodniu 90 minut.

Każde zajęcia rozpoczyna krótka rozgrzewka, dla najmłodszych grup wiekowych ćwiczenia są oczywiście łatwiejsze. Kolejny etap to ćwiczenie pozycji baletowych oraz elementów tanecznych. Następnie uczymy się choreografii, a na koniec zajęć przechodzimy do rozciągania.

Podczas naszych baletowych podróży uczestnicy uwrażliwiają się na muzykę i rytm, poznają podstawowe ćwiczenia tańca klasycznego, oryginalną terminologię oraz kształtują swoją postawę
i ogólną sprawność fizyczną. Ćwiczenia przeplatane są z zabawami muzycznymi dostosowanymi
do wieku młodych tancerzy. Ponad to na każdych zajęciach rozciągamy się i wzmacniamy mięśnie.
A dzięki nauce choreografii i zadaniom aktorskim pokonujemy nieśmiałość nabywając pewności siebie i rozwijamy kreatywność.

Ćwiczenia i zabawy przebiegają przy akompaniamencie muzyki klasycznej (np. z baletu Dziadek do Orzechów), a także ulubionych utworów małych dziewczynek, takich jak „Mam tę moc”
z Krainy Lodu lub „Pół kroku stąd” z Vaiany. Zabawa przy muzyce klasycznej takich Mistrzów
jak Czajkowski, Vivaldi czy Mozart wycisza, uwrażliwia na piękno sztuki, rozwija osobowość dziecka, pobudza wyobraźnię i kształtuje jego słuch wprowadzając w świat rytmów.

Pracownia Baletowa to magiczne miejsce przenoszące uczestników zajęć w świat tańca klasycznego. Każda dziewczynka marząca o baletkach i tiulowej spódniczce może poczuć się tu
jak balerina, laleczka z porcelany lub Elza z Krainy Lodu.

Program zajęć jest dopasowany do wieku uczestników i obejmuje:

  • podstawy tańca klasycznego (np. pozycje),
  • naukę terminologii francuskiej przy wykonywanych ćwiczeniach,
  • mini etiudy baletowe,
  • plastykę ruchu (delikatne i płynne poruszanie się),
  • naukę improwizacji,
  • ćwiczenia rozciągające,
  • ćwiczenia korygujące postawę,
  • synchronizację ruchu z muzyką.

Zajęcia wyrabiają u dzieci nawyk utrzymywania prawidłowej sylwetki, ćwiczą koordynację ciała oraz pamięć ruchową, a także płynność i harmonię ruchów. Zajęcia dają dzieciom także możliwość swobodnej ekspresji, własnej improwizacji muzycznej i stanowią doskonałą okazję do nabywania umiejętności współpracy w grupie.

Na koniec każdego miesiąca uczestnicy zajęć zapraszają rodziców na krótki pokaz. Prezentujemy część choreografii lub dotychczasowe umiejętności. Grupy po nauce całej choreografii zaprezentują się na różnych imprezach okolicznościowych.

Strój do ćwiczeń powinien być przede wszystkim wygodny, nieograniczający ruchów. Najlepiej sprawdza się body z miękką spódniczką, do tego miękkie baletki.

 

Zajęcia dla nowych grup w roku szkolnym 2023/2024 prowadzi:

Agnieszka Jodłowska

 

Dziecięca Pracownia Baletowa

To wyjątkowa propozycja dla najmłodszych, zakładająca pracę artystyczną z dziećmi od 4 r.ż, bazująca na tańcu klasycznym.

Podstawowymi założeniami zajęć są:

Zapoznanie dzieci z techniką tańca klasycznego.

Wprowadzanie dzieci w świat sztuki performatywnej, zaznajomienie ich z tajnikami pracy scenicznej oraz kreatywny rozwój.

Program edukacyjny obejmuje rozwijanie umiejętności z zakresu różnych technik tanecznych, rytmiki oraz wyrazu scenicznego.

Podczas zajęć dzieci rozwijają świadomość ciała, wyobraźnię przestrzenną, plastykę oraz ekspresję w ruchu.

Zajęcia pobudzają ciekawość dzieci do odkrywania własnych możliwości motorycznych i zachęcają do pierwszych artystycznych poszukiwań.
Taniec klasyczny kształtuje wrażliwość, zwiększa koordynację ruchową, doskonaląc przy tym równowagę, wpływa wzmacniająco na całe ciało.
Zajęcia dla dzieci prowadzone są w przyjaznej atmosferze, w formie zabawy i dopasowane są do wieku i predyspozycji uczestników.