Pracownia Dziennikarska

Pracownia Dziennikarska

Pracownia zaprasza młodych ludzi – można mieć nawet 10 lat – którzy chcą nabrać odwagi w życiu, nauczyć się rozmawiać, bronić swojego zdania i wspólnie z rówieśnikami spędzać czas nie tylko na nagraniach, ale i w studiu radiowym oraz telewizyjnym.

Zajęcia prowadzi:

Małgorzata Nabel-Dybaś

nabelka@op.pl

 

Czy będą dziennikarzami? Tego nie wiem, ale wiem, że mają swoje pasje, zainteresowania, odwagę. Chętnie uczą się, ale nic na siłę – dlatego nasze zajęcia obfitują w nieoczekiwane zwroty akcji.

Tworzymy z pasją, ale najważniejsze jest to, że lubimy ze sobą być.

Nagrywamy, ale i występujemy w rozgłośniach.

 

Rozmowa z Red. Elżbietą Wozowczyk-Leszko

https://www.zachod.pl/audycja/gry-i-zabawy-dla-dzieci-03-07-2021/

Udział w godzinnej audycji w radiu 357 u Red. Katarzyny Próchnickiej

https://www.facebook.com/357Radio/

Filmy i słuchowiska są dostępne na naszym kanale YT

https://www.youtube.com/

 

_________________________________________________

Z A J Ę C I A

 

Poniedziałek 

Redakcja „Początkujących”. Od 10 r.ż.

 16.30 – 19:30

1h – 45 min

 

W czasie zajęć uczestnicy zdobędą ogólną wiedzę z zakresu:

-nagrań na rejestratorach dźwięku oraz kamerach;

- gatunków dziennikarskich takich jak: news, sonda, wywiad, rozmowa, reportaż;

- zasad pracy w małej redakcji oraz pracy reportera;

- nagrania w terenie oraz samodzielnego prostego montażu audio-video;

- Młodzi dziennikarze będą także przygotowywać sondę tematyczną dla Radia Index.

- Uczestnicy zajęć poznają zasady odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych oraz bezpiecznego poruszania się w przestrzeni wirtualnej.

 

_________________________________________________ 

Wtorek

Redakcja „Wtorkowa”. Od 16 r.ż.

16.30 – 18:45

1h – 45 min

 

W czasie zajęć uczestnicy będą szlifować następujące umiejętności

- research i sprawne poruszanie się po Internecie w celu odszukania właściwych informacji

- rozmów z bohaterami;

- opracowywania i redagowania tekstów do Internetu;

- gatunków dziennikarskich takich jak: news, sonda, wywiad, rozmowa, reportaż, dokument;

- nagrań w terenie

- samodzielnego montażu zarejestrowanych wywiadów;

-praca nad filmem;

 

_________________________________________________

Środa

Zajęcia indywidualne ( w formie konsultacji ). Od 18 r.ż. 

18.00-19:30

1h – 45 min

 

W czasie zajęć uczestnicy będą mogli przygotować się do odbywania stażu lub praktyk w Radiu Index oraz będą mogli uczestniczyć w przygotowaniu audycji w Radiu Zachód.

Uczestnicy będą potrafili:

- przygotować sprzęt do rejestracji, obsługiwać rejestrator i samodzielnie dokonać nagrania; w pomieszczeniu lub terenie.

- Opracowywania i redagowania tekstów potrzebnych do narracji dźwiękowej;

- dokonać rozróżnienia takich gatunków dziennikarskich jak: news, sonda, wywiad, rozmowa, reportaż, dokument, forma eksperymentalna;

- samodzielnie zmontować nagrany materiał i dokonać postprodukcji;

 

_________________________________________________

Czwartek

Grupa „Czwartkowa”. Od 13 r.ż.

16.00 – 19:00

1h – 45 min

 

W czasie zajęć uczestnicy zdobędą ogólną wiedzę z zakresu:

- Poznawania podstawowych metod i sposobów kręcenia ujęć i scen.

-szukanie ciekawych rozmówców i przeprowadzania wywiadów

- rozpoznawania gatunków dziennikarskich takich jak: news, sonda, wywiad, rozmowa, reportaż, dokument;

- nagrań w terenie za pomocą rejestratora dźwięku oraz kamery z mikrofonem zewnętrznym;

- samodzielnego montażu;

-pracy nad scenariuszem do słuchowiska i fimu;

 

_________________________________________________

Piątek  

Zajęcia z montażu audio-video i postprodukcji. Od 13 r.ż.

16.30 - 20.30

1h – 45min.

 

Zajęcia warsztatowe o podstawach montażu audio i video. Praca z kamerą i mikrofonem.

- Uczestnicy zajęć zapoznają się z montażem dźwięku;

- poznają narzędzia do obróbki audio;

- poznają sposoby łączenia dźwięków oraz muzyki;

- nauczą się prostego montażu video oraz edycji plików;

-nauczą się eksportu skończonego dzieła do wybranego formatu;

-uczestnicy zajęć nauczą się podstaw pisania scenariusza filmowego;

 

_______________________________________________________________________

Zobaczyć nas można  /i napisać do nas/  na profilu fb/pracownia dziennikarska