O nas

Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” w Zielonej Górze to placówka wychowania pozaszkolnego zajmująca się edukacją o charakterze artystycznym i politechnicznym. Naszym celem jest harmonijne wychowanie młodzieży świadomej korzeni polskich i otwartej na kontakty z rówieśnikami w Europie. Realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne. Nasze zajęcia mają na celu:

 • rozwijanie różnorodnych zainteresowań uczestników;
 • integrację dzieci i młodzieży różnorodnych środowisk;
 • stwarzanie warunków do rozwoju dzieci i młodzieży szczególnie utalentowanej;
 • pogłębianie i rozszerzanie wiedzy wykraczającej poza programy szkolne;
 • kształtowanie umiejętności spędzania wolnego czasu;
 • kształtowanie poczucia własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i innych kultur;
 • przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym;
 • przygotowanie dzieci i młodzieży do bezpiecznej jazdy autobusem, ruchu pieszego, poruszania się rowerem i motorowerem;
 • szerzenie wiedzy i kultury technicznej.

Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” w Zielonej Górze to placówka wychowania pozaszkolnego zajmująca się edukacją o charakterze artystycznym i politechnicznym. Naszym celem jest harmonijne wychowanie młodzieży świadomej korzeni polskich i otwartej na kontakty z rówieśnikami w Europie. Realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne. Nasze zajęcia mają na celu:

 • rozwijanie różnorodnych zainteresowań uczestników;
 • integrację dzieci i młodzieży różnorodnych środowisk;
 • stwarzanie warunków do rozwoju dzieci i młodzieży szczególnie utalentowanej;
 • pogłębianie i rozszerzanie wiedzy wykraczającej poza programy szkolne;
 • kształtowanie umiejętności spędzania wolnego czasu;
 • kształtowanie poczucia własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i innych kultur;
 • przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym;
 • przygotowanie dzieci i młodzieży do bezpiecznej jazdy autobusem, ruchu pieszego, poruszania się rowerem i motorowerem;
 • szerzenie wiedzy i kultury technicznej.

Główne kierunki rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży realizowane są przez:

 • zespoły artystyczne;
 • edukację artystyczną, kulturalną, regionalną, europejską;
 • udział w konkursach i akcjach;
 • organizację cyklicznych ekspozycji i plenerów;
 • organizację zawodów, pokazów i kursów.

Nauczyciele prowadzą stałe formy zajęć dla dzieci i młodzieży w MCKiE "Dom Harcerza" przy ul. Stefana Wyszyńskiego 19A. Zadania te realizuje wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna. Nad prawidłowym funkcjonowaniem placówki czuwają dyrektor mgr Kinga Krutulska, zastępcami dyrektora są mgr Dorota Polaczek oraz mgr Barbara Sibila. Organami statutowymi placówki jest Rada Rodziców oraz Samorząd Wychowanków. W Młodzieżowym Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” działa Rada Rodziców, której Przewodniczącym jest Pan Tomasz Dalecki.