O nas

Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” w Zielonej Górze to placówka wychowania pozaszkolnego zajmująca się edukacją o charakterze artystycznym i politechnicznym. Naszym celem jest harmonijne wychowanie młodzieży świadomej korzeni polskich i otwartej na kontakty z rówieśnikami w Europie. Realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne. Nasze zajęcia mają na celu:

 • rozwijanie różnorodnych zainteresowań uczestników;
 • integrację dzieci i młodzieży różnorodnych środowisk;
 • stwarzanie warunków do rozwoju dzieci i młodzieży szczególnie utalentowanej;
 • pogłębianie i rozszerzanie wiedzy wykraczającej poza programy szkolne;
 • kształtowanie umiejętności spędzania wolnego czasu;
 • kształtowanie poczucia własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i innych kultur;
 • przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym;
 • przygotowanie dzieci i młodzieży do bezpiecznej jazdy autobusem, ruchu pieszego, poruszania się rowerem i motorowerem;
 • szerzenie wiedzy i kultury technicznej.

Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” w Zielonej Górze to placówka wychowania pozaszkolnego zajmująca się edukacją o charakterze artystycznym i politechnicznym. Naszym celem jest harmonijne wychowanie młodzieży świadomej korzeni polskich i otwartej na kontakty z rówieśnikami w Europie. Realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne. Nasze zajęcia mają na celu:

 • rozwijanie różnorodnych zainteresowań uczestników;
 • integrację dzieci i młodzieży różnorodnych środowisk;
 • stwarzanie warunków do rozwoju dzieci i młodzieży szczególnie utalentowanej;
 • pogłębianie i rozszerzanie wiedzy wykraczającej poza programy szkolne;
 • kształtowanie umiejętności spędzania wolnego czasu;
 • kształtowanie poczucia własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i innych kultur;
 • przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym;
 • przygotowanie dzieci i młodzieży do bezpiecznej jazdy autobusem, ruchu pieszego, poruszania się rowerem i motorowerem;
 • szerzenie wiedzy i kultury technicznej.

Główne kierunki rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży realizowane są przez:

 • zespoły artystyczne;
 • edukację artystyczną, kulturalną, regionalną, europejską;
 • udział w konkursach i akcjach;
 • organizację cyklicznych ekspozycji i plenerów;
 • organizację zawodów, pokazów i kursów.

Nauczyciele prowadzą stałe formy zajęć dla dzieci i młodzieży w głównej siedzibie na ul. Wyszyńskiego 19A i na ul. Wyszyńskiego17C. Zadania te realizuje wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna. Nad prawidłowym funkcjonowaniem placówki czuwają dyrektor mgr Kinga Krutulska, zastępcą dyrektora jest mgr Dorota Polaczek. Organami statutowymi placówki jest Rada Rodziców oraz Samorząd Wychowanków. W Młodzieżowym Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” działa Rada Rodziców, której Przewodniczącą jest Izabela Mertka-Marszałek.

Rozmiar czcionki
Kontrast