Misja

MISJA I WIZJA

MŁODZIEŻOWEGO CENTRUM KULTURY I EDUKACJI „DOM HARCERZA” IM. JANUSZA KORCZAKA W ZIELONEJ GÓRZE

MISJA

Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” im. Janusza Korczaka w Zielonej Górze jest miejscem spotkań młodych ludzi, dla których nauczyciele otwierają różnorodne pracownie, by mogli w przyjaznej atmosferze rozwijać swoje talenty.

WIZJA

Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” w Zielonej Górze to nowoczesna instytucja kultury, zajmująca się edukacją o charakterze artystycznym i politechnicznym. Placówka przyjazna dzieciom i młodzieży. Otwarta na współpracę na rzecz kultury z wieloma instytucjami i organizacjami. W ramach wymiany doświadczeń, realizująca szereg projektów międzynarodowych.

Stwarzamy korzystne warunki dla rozwoju młodego człowieka przez:

 • kształtowanie wrażliwości estetycznej,
 • umożliwianie zdobywania konkretnych umiejętności w wybranych przez uczestnika dziedzinach sztuki i nauki,
 • wychowywanie człowieka kreatywnego,
 • motywowanie do samorozwoju, samoakceptacji, wzmacniając pozytywne cechy wychowanka,
 • rozwijanie cech niezbędnych we współczesnym, szybko zmieniającym się świecie,
 • kształtowanie poczucia własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i innych kultur,
 • przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym; szerzenie wiedzy i kultury technicznej.

Pomagamy w odnalezieniu się młodego człowieka w otaczającej rzeczywistości:

 • w pracy z dziećmi wdrażamy zasady demokracji,
 • integrujemy dzieci i młodzież z różnorodnych środowisk,
 • pracujemy indywidualnie z dziećmi szczególnie uzdolnionymi,
 • otaczamy opieką dzieci z niepełnosprawnością,
 • stwarzamy możliwości udziału w konkursach, wystawach, przeglądach, festiwalach, wycieczkach, zawodach, turniejach, projektach międzynarodowych i innych formach działalności placówki,
 • w działaniach wychowawczych zmierzamy do eliminacji zagrożeń patologiami,
 • działamy w kierunku integracji ze środowiskiem rodzinnym, szkolnym, instytucjonalnym.

Sukces w działaniach artystycznych i wychowawczych uzyskujemy dzięki:

 • zespołowi wykształconych i kreatywnych nauczycieli, którzy poprzez ciągłe dokształcanie realizują nowoczesne programy dostosowane do aktualnych potrzeb współczesnego młodego człowieka,
 • atrakcyjnej propozycji edukacyjnej realizowanej w pracowniach z profesjonalnym wyposażeniem,
 • oferowaniu i organizowaniu bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych, licealnych i młodzieży dorosłej,
 • nowoczesnemu budynkowi, w którym mieści się placówka, miejscu zapewniającym bezpieczeństwo i możliwość realizacji nawet najbardziej szalonych pomysłów uczestników zajęć.