Strefa Malucha

Strefa Malucha

Zajęcia kierowane są do dzieci w wieku przedszkolnym od 4 do 6 lat

Zajęcia prowadzi:

Monika Pirtań

m.pirtan@mckie-dh.zg.edu.pl

 

W roku szkolnym 2023/2024 zajęcia prowadzi:

Iwona Turczyńska

itur5@wp.pl 

 

Logorytmika

Strefa Malucha to cykliczne zajęcia, których podstawą jest zabawa, rodzinne warsztaty artystyczne, imprezy okolicznościowe i eksperymenty naukowe.

Zajęcia kierowane są do dzieci w wieku przedszkolnym od 4 do 6 lat. W przypadku dzieci najmłodszych decyzję o przyjęciu podejmuje nauczyciel.

Strefa Malucha, w ramach której prowadzona jest logorytmika i zajęcia muzyczno-ruchowe rozwija indywidualne zainteresowania i zamiłowania przedszkolaków do rytmu, muzyki, ruchu i zabawy. Wyrabiają one nawyk aktywnego spędzania czasu, wyrabiają pamięć muzyczno-ruchową, ćwiczą koncentrację uwagi i koordynację wzrokowo-ruchową przy muzyce. Podnoszą one sprawność fizyczną i rozwijają motorykę u dzieci. Nabywają one także umiejętność współdziałania w grupie i wyrażają swoje potrzeby. Przede wszystkim wspomagają poprawną mowę za pomocą śpiewu, ćwiczeń ortofonicznych i artykulacyjnych.

Zajęcia prowadzi:

Paweł Matyasik

p.matyasik@mckie-dh.zg.edu.pl

 

Strefa Malucha Rozmaitości

To zajęcia, na których dzieci w wieku od 4-6 lat poznają różnego rodzaju gry i zabawy manualne, animacyjne, tworzą prace plastyczne w różnych technikach, czytana jest im literatura dziecięcą, słuchają mnóstwo dziecięcej muzyki, przy której tańczą i bawią się zabawkami. W przypadku dzieci najmłodszych decyzję o przyjęciu podejmuje nauczyciel.

Dziecięcy Teatr Tańca

Doskonałe połączenie ruchu, choreografii, improwizacji z dziecięcą fantazją i wyobraźnią.  Pierwszym projektem DTT był plastyczno – ruchowy spektakl „Śnieżka”. To forma tańca współczesnego z nieograniczonymi możliwościami ruchu oraz plastyką.  Jej głównymi cechami były : eksperymenty inspirowane sztuką dadaistów i surrealistów, improwizacja ruchowo - muzyczna. Wszystko razem stworzyło świat marzeń, gdzie nawet bezruch, cisza miały swoją moc i napięcie. W tym roku zrealizowano krótką etiudę teatralno - taneczną na temat aniołów. W projekcie brały udział dzieci w wieku od 4 - 6 lat. Najmłodsi stworzyli żywe obrazy inspirowane własnymi rysunkami i fantazją na temat.

Zajęcia prowadzi pedagog, tancerz, choreograf i animator kultury Paweł Matyasik, który tańczył m.in. w Gdańskim Teatrze Tańca pod kierownictwem Melisy Monteros oraz w Polskim Teatrze Tańca z Poznania, pod kierownictwem Ewy Wycichowskiej.

 

Zajęcia prowadzi:

Aleksandra Maliszewska

a.maliszewska@mckie-dh.zg.edu.pl

maliszewska.ola@wp.pl

Strefa Malucha  przestrzeń dla najmłodszych.

Jej głównym założeniem stało się wychowanie i oswajanie dzieci z kulturą za pomocą działań artystycznych przy użyciu interdyscyplinarności. To tutaj najmłodsi nabywają podstawowe umiejętności manualne, ruchowe, społeczne. Rozwijają swoją wyobraźnię poprzez ruch, taniec, warsztaty plastyczne z elementami malarstwa, rzeźby, instalacji po naukę śpiewu, rytmiki.

Rozwijanie twórczości plastycznej jest jednym z najważniejszych zadań wychowania dzieci w wielu przedszkolnym. Twórczość umożliwia rozwój dyspozycji psychicznych, sprawności umysłowej, manualnej, pamięci wzrokowej, wyobraźni przestrzennej i kolorystycznej.

Dzieci nabywają podstawowych umiejętności z zakresu rysunku, malarstwa, rzeźby. Poznają nowe pojęcia jak - kształt, barwa, linia, forma itp. Przy użyciu najnowszych technologii prowadzone są warsztaty wprowadzające dzieci w wiedzę o sztuce współczesnej. Poprzez zabawę poznają życie i twórczość artystów z całego świata.

W przypadku dzieci najmłodszych, decyzję o przyjęciu podejmuje nauczyciel.