Pracownia Wychowania Komunikacyjnego

Pracownia Wychowania Komunikacyjnego

Zajęcia w pracowni wychowania komunikacyjnego mają na celu szeroko rozumiane bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym.

Zajęcia prowadzą:

Marek Piwecki

m.piwecki@mckie-dh.zg.edu.pl

W roku szkolnym 2023/2024 zajęcia prowadzi:

Edward Grzybowski 

e.grzybowski@mckie-dh.zg.edu.pl

 

Zajęcia w pracowni wychowania komunikacyjnego mają na celu szeroko rozumiane bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym.

Dedykowane są dla dzieci powyżej 10 roku życia. W ramach zajęć uczestnicy zapoznają się z przepisami ruchu drogowego, pierwszą pomocą, odpowiednim zachowaniem się w ruchu drogowym. Przeprowadzane są zajęcia praktyczne związane  z nauką jazdy na rowerze. Wykorzystywane jest miasteczko ruchu drogowego. Zajęcia te są  idealnym dopełnieniem do zajęć szkolnych związanych z uzyskaniem karty rowerowej.