Pracownia Wychowania Komunikacyjnego

Pracownia Wychowania Komunikacyjnego

Zajęcia w pracowni wychowania komunikacyjnego mają na celu szeroko rozumiane bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym.

Zajęcia prowadzą: Jarosław Twaróg, Marek Piwecki i Edward Grzybowski 

Celem zajęć jest:

rozbudzanie zainteresowań z zakresu przepisów ruchu drogowego oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;

przygotowanie do samodzielnego wyszukiwania, gromadzenia, wykorzystania i porządkowania informacji z wykorzystaniem technologii informacyjnej;

poznanie zasad wśród młodzieży szkolnej świadomości bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym w charakterze pieszego, pasażera i kierującego pojazdem – przygotowanie do egzaminu na prawo jazdy AM oraz przygotowanie i zdanie egzaminu na kartę rowerową,

wymienianie doświadczeń między rówieśnikami w szkole i poza szkołą.

 
Edukacja wychowania komunikacyjnego z wykorzystaniem technologii informatycznej przygotowująca do uzyskania karty rowerowej

Zajęcia skierowane są dla uczniów (ukończone 10 lat) szkół podstawowych i ponadpodstawowych (do 18 roku życia), którzy nie posiadają uprawnień do jazdy rowerem. Głównym celem prowadzonych zajęć  jest przygotowanie i zdanie egzaminu na kartę rowerową przy wykorzystaniu technologii informatycznej (nauka i testy interaktywne brd). Program zajęć uwzględnia wiedzę w zakresie znajomości przepisów o ruchu drogowym oraz umiejętności (jazda w miasteczku ruchu drogowego) jakie będą potrzebna do zdania egzaminu na kartę rowerową.

Zajęcia odbywają się w Zielonej Górze ul. Wyszyńskiego 17c (budynek na boisku Szkoły Podstawowej nr 1) maksymalnie w grupach 7-osobowych.

 

Edukacja wychowania komunikacyjnego z wykorzystaniem technologii informatycznej przygotowująca do uzyskania prawo jazdy AM.

Od 19 stycznia 2013 roku dokumentem uprawniającym do poruszania się motorowerem jest prawo jazdy kategorii AM, które zastąpiły dawną kartę motorowerową.

Pragnąc pomóc uczącej się w szkole młodzieży, proponujemy wstępne przygotowanie się do zdobycia tych uprawnień. Wiedza i umiejętności, które nabędzie uczestnik kursu będą bardzo przydatne w zakresie samodzielnego eksploatowania motoroweru, oraz szkolenia, jakie obowiązkowo musi przejść osoba ubiegająca się o prawo jazdy kat. AM.

Zajęcia obejmują:
Przygotowanie w zakresie znajomości przepisów o ruchu drogowym. Program zajęć uwzględnia wiedzę, jaka potrzebna będzie do zdania egzaminu na prawo jazdy kat. AM przy wykorzystaniu i współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Zielonej Górze oraz Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. Jednocześnie oferujemy kompleksową pomoc w doprowadzeniu do zdania egzaminu teoretycznego - państwowego - w WORD.

Przygotowanie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w szczególności z uwzględnieniem wypadków w ruchu drogowym.

Naukę jazdy na motorowerze SUZUKI TR 50 oraz PEUGEOT, oba z automatyczną skrzynią biegów. Zajęcia obejmują wykonywanie podstawowych manewrów na drodze oraz zapoznanie się z budową i eksploatacją motoroweru.

Zajęcia odbywają się w Zielonej Górze ul. Wyszyńskiego 17c (budynek na boisku Szkoły Podstawowej nr 1) maksymalnie w grupach 7-osobowych.

Zajęcia w dniach wolnych od nauki 

W okresach wolnych od nauki są również organizowane zajęcia informatyczne. W zajęciach wakacyjnych, jak co roku, uczestniczy mnóstwo dzieci zarówno z Zielonej Góry, jak i z innych miejscowości Polski, gdzie spędzają wakacje w naszym mieście. Ich uczestnicy mają możliwość poznania nowych technologii informacyjnych, poszerzenia swojej wiedzy w tym zakresie oraz bezpiecznego wykorzystania sieci w celu gromadzenia i wykorzystania wiedzy w praktyce.

 

Rozmiar czcionki
Kontrast