Edward Grzybowski

 

Nauczyciel, pedagog, instruktor nauki jazdy.

Prowadzi zajęcia związane z przepisami ruchu drogowego niezbędnymi do uzyskania karty rowerowej.

Jest czynnym motocyklistą z kilkudziesięcioletnim stażem jazdy na jednośladach. Na zajęciach dzieli się doświadczeniami z jazdy po drogach publicznych oraz wiedzą jaką powinien posiadać każdy uczestnik ruchu drogowego.