Klub Miłośników Matematyki „Pitagoras”

Klub Miłośników Matematyki „Pitagoras”

Zajęcia prowadzi:

Sabina Janecka-Mastalerz

s.janeckamastalerz@mckie-dh.zg.edu.pl

sjaneckamastalerz@gmail.com

Zajęcia są kierowane do uczniów, którzy lubią matematykę. W zajęciach mogą wziąć udział uczniowie od 13 do 19 lat.

Co robimy na zajęciach?  Rozwiązujemy zadania, łamigłówki i testy.

Poszerzamy wiedzę szkolną o zagadnienia potrzebne do konkursów np.: wartość bezwzględną, zasadę szufladkową Dirichleta itp.

Rozwijamy umiejętności myślenia abstrakcyjnego i logicznego rozumowania, umiejętności wnioskowania oraz stawiania i weryfikowania hipotez.

Rozwijamy umiejętności precyzyjnego formułowania problemów i argumentowania oraz przedstawiania rozwiązań problemów i zadań w sposób czytelny i precyzyjny.

Dzieci biorą udział w konkursach matematycznych, olimpiadach i Turniejach.

Zajęcia prowadzi:

Dorota Krassowska

d.krasowska@mckie-dh.zg.edu.pl

 

grupa Adepci (uczniowie klas piątych i szóstych)

Zajęcia dają możliwość poznania szerokiego spektrum różnorodnych zadań matematycznych, przede wszystkim konkursowych (np. kangur matematyczny), oraz bogatego zasobu zadań logicznych typu sudoku. Istotą spotkań jest rozwój myślenia matematycznego, kształcenie umiejętności argumentowania wypowiadanych sądów, dostrzegania istnienia wielu obiektów spełniających zadane warunki. Rozwiązywane są zadania nietypowe, wymagające kreatywności i pomysłowości. Nie chodzi o wprowadzanie zagadnień przypisanych w programach szkolnych dla kolejnych poziomów nauczania ale o operowanie materiałem znanym z codzienności szkolnej tyle, że znacznie głębiej.
Dla najlepszych uczestników zajęć organizowany jest Turniej Mistrzów. Uczniowie zachęcani są do udziału w konkursach organizowanych w ich macierzystych szkołach.

grupa Eksperci (licealiści)

Celem zajęć jest prezentacja różnorodnych zadań olimpijskich lub konkursowych, stosowanie nietypowych metod rozwiązywania zadań oraz zapoznanie uczniów z zagadnieniami nie występującymi w programie standardowej szkoły. W znacznej mierze program spotkań powstaje na bieżąco - w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez uczestników.