Studio Piosenki „Rezonans”

Studio Piosenki „Rezonans”

Zajęcia prowadzą:

Ireneusz Sawicki 

i.sawicki@mckie-dh.zg.edu.pl

 

Elżbieta Sawicka

e.sawicka@mckie-dh.zg.edu.pl

 

Studio Piosenki "Rezonans", przechodząc w swojej formie pewną metamorfozę istnieje od roku 1990. Od tego czasu wykształciło w nim swe głosy kilkadziesiąt młodych miłośników sztuki wokalnej. Pierwsi wychowankowie studia przekroczyli już tzw. "czterdziestkę". Wielu z nich jest laureatami różnych konkursów, przeglądów i festiwali piosenki solowej oraz zespołowej. Młodzi artyści należący do studia występują na estradach w całej Polsce i za granicą. Informacje o osiągnięciach naszych wokalistów znajdują się w dziale Sukcesy.

Na zajęcia Studia Piosenki przyjmowane są dzieci i młodzież klas szkół podstawowych, mające dobry słuch muzyczny i odpowiednie warunki głosowe (barwa, dynamika).

Zajęcia śpiewu odbywają się dwa razy w tygodniu.  Poprawna technika oddechowa, impostacja głosu, kształtowanie frazy muzycznej, interpretacja słowno-muzyczna, właściwa akcentacja, umiejętne wykorzystanie dynamiki, świadome panowanie nad intonacją

w głosie, umiejętne posługiwanie się wyrównaną barwą głosu w różnych rejestrach, właściwa dykcja a zwłaszcza systematyczne używanie aparatu głosowego, to elementy nad którymi pracujemy, przygotowując piosenki do konkursów, festiwali i koncertów. W wyniku wieloletniej pracy Studio Piosenki "Rezonans" wzbogaca i rozszerza swój program estradowy o szereg coraz to nowszych pozycji repertuarowych.

http://www.studiorezonans.pl/

https://www.facebook.com/studiorezonans/

 

Rozmiar czcionki
Kontrast