Pracownia Teatralna

Pracownia Teatralna

Zajęcia skierowane są do dzieci i młodzieży od 7 do 20 roku życia . W każdym dniu odbywają się zajęcia dla jednej grupy wiekowej.

Zajęcia prowadzi:

Alicja Niewiadomska

a.niewiadomska@mckie-dh.zg.edu.pl

 

Teatr (Szkrabiki, Szkrab, Trach…!, Grymas, Chlebojady, Monodram – teatr jednego Aktora).

Na zajęciach dzieci i młodzież pracują na wybranym tekście literackim, scenariuszu. Zaczynamy od czytania interpretacji tekstu,  tworzenia etiud teatralnych w oparciu o muzykę, pomysły uczestników, kreowanie postaci scenicznych, praca nad emisją głosu, ruchem scenicznym, wyrażanie emocji, przekładnie słów na obrazy plastyczne metafory.  Działanie w grupie. Celem naszych spotkań jest zbudowanie spektaklu, który wystawiamy na scenie

Na zajęciach uczymy się wyrażania emocji, zwracamy uwagę na czystość i poprawność wypowiedzi, emisję głosu, uczymy się pracy w grupie, odpowiedzialności za siebie i innych, wzajemnego szacunku, innego sposobu patrzenia na rzeczywistość, przekładania słów na obrazy sceniczne, poszukiwania metafor, kształtowania plastyki ciała, budowania dramaturgii spektaklu. Umiejętności wykorzystania rekwizytów, zastosowania strojów, ciągłego poszukiwania i nowego doświadczania teatru za pomocą ruchu, głosu, dźwięku, gestu

Otwartość na działania,  umiejętność pracy w grupie, wyrażania emocji, czystość i wyrazistość wypowiedzi, rozwój wyobraźni, umiejętność przekładania słów na obrazy plastyczne, rozwój plastyki ciała, ćwiczenia pamięci, rytmizacji działań

Uczestnicy startują w przeglądach teatralnych miejskich, wojewódzkich ogólnopolskich. Indywidualnie biorą udział w konkursach recytatorskich, a także w projektach międzynarodowych.

 

Arcydzielni