Zespół Taneczny „Maki”

Zespół Taneczny „Maki”

Zajęcia prowadzi:

Jolanta Ofiarska

j.ofiarska@mckie-dh.zg.edu.pl

jola.ofiarska@gmail.com

Zespół Pieśni i Tańca „Maki”, działający obecnie pod nazwą Zespół Taneczny „Maki”, powstał w 1973r.  z inicjatywy Marii Grzyb, absolwentki Wyższej Szkoły Tańca przy Ministerstwie Kultury i Sztuki. Działając przez 45 lat miał kilka programów scenicznych, składających się z tańców narodowcy i regionalnych.

Zespół brał udział w wielu uroczystościach o charakterze miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia, m.in. Nagrodę Kulturalną Prezydenta Miasta Zielonej Góry. W trakcie swojego istnienia, zespół wielokrotnie wyjeżdżał za granicę, odwiedzając Turcję, Włochy, Francję, Holandię, Danię, Grecję, Bułgarię, Ukrainę czy Serbię.

Współpracownikami zespołu byli Marek Prządka i Henryk Łacny. Od wielu lat stałym członkiem zespołu jest pani Jolanta Ofiarska, współpracująca do dnia dzisiejszego.

Do zespołu mogą przystąpić dzieci w wieku od 6 do 12 lat, z poczuciem rytmu i muzykalności.

Od 1994 „Maki” działają przy MCKiE  „Dom Harcerza”.