Inspektor ochrony danych osobowych

Monika Muszyńska - Inspektor ochrony danych Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza"

Dane kontaktowe:
tel: 880 100 367
email: iod1@cuw.zielona-gora.pl

Należy pamiętać, iż powyższe dane kontaktowe służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych.

Inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczących pozostałej działalności placówki.