Zajęcia warsztatowe

Podczas zajęć plastycznych i teatralno-tanecznych z przedszkolami nie tylko rozwijamy kreatywność i wrażliwość artystyczną, ale także realizując tematy związane z działaniami na rzecz środowiska naturalnego, zwracamy uwagę na segregację odpadów,   zmniejszanie zanieczyszczeń w najbliższym środowisku, promujemy hobby, ruch, zdrowe odżywianie i aktywny styl życia.

Prowadzimy także aktywne zajęcia pozaszkolne zwiększające możliwości rozwoju dzieci i młodzieży, realizowane w formie warsztatów artystyczno-terapeutycznych dla  dzieci i młodzieży wychowujących się w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i wychowujących się w środowiskach zagrożonych problemem alkoholowym- np. projekt „Odkrywamy Tajemnice przeszłości”, cykliczne spotkania artystyczno-plastyczne – aktywizacja dzieci często wykluczonych, zagrożonych dysfunkcjami społecznymi „Kolorowa pracownia”, zajęcia teatralne skierowane do młodzieży z Pogotowia Opiekuńczego.

Nasze warsztaty skierowane są także dla starszych uczestników oraz dorosłych. Chętnie współpracujemy ze szkołami ponadpodstawowymi oraz lubuskimi seniorami.

Rozmiar czcionki
Kontrast