Współpraca

6 postów

Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji DOM HARCERZA i współpraca ze środowiskiem lokalnym

Nasza placówka szeroko współpracuje ze środowiskiem lokalnym. Tworzymy wspólne projekty, udzielamy się charytatywnie, promujemy działania artystyczne, ale i prozdrowotne, tworzymy warsztaty dla przedszkoli i szkół, nie brakuje nas na miejskich i wojewódzkich uroczystościach.

W ramach profilaktyki przeciw przemocy, agresji i niepożądanym zachowaniom współdziałamy z wieloma instytucjami m.in. z Policją, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Pełnomocnikiem ds. Zapobiegania Problemom Alkoholowym, z ODN.

Kształtujemy poczucie miłości do ojczyzny oraz poszanowanie dziedzictwa kulturowego w ramach działań Pracowni Edukacji Regionalnej.

Propagujemy wolontariat wśród młodzieży.

Budujemy współpracę z partnerami zagranicznymi:
Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Sprewa Nysa Bóbr, Stowarzyszeniem Współpracy Polsko-Niemieckiej w Cottbus, Gimnasium Oberschule w Neuzelle oraz z Theater Piccolo.

Wspierają nas

 

Współpraca z innymi instytucjami

Współpracujemy z Komendą Miejską Policji. Wspólnie organizujemy spotkania dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży,  konkursy „Bezpieczne wakacje”, „Na rowerze tylko w kasku”. Współpracujemy z PNWM (Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży) oraz Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Sprewa Nysa Bóbr – a efektem tej współpracy jest wymiana międzynarodowa uczestników zajęć,  realizacja projektów, spotkania […]

Działamy na rzecz miasta Zielona Góra

Wiedzieliście, że współpracujemy przy organizacji wielu miejskich imprez, przygotowując nie tylko  programy artystyczne i dekoracje do występów, ale zajmujemy się również wykonywaniem prac na rzecz Urzędu Miasta,  oprawiamy certyfikaty dla zgranej rodziny, dyplomy okolicznościowe, przygotowujemy gadżety reklamowe dla urzędu? Tak, to robią nauczyciele z MCKiE „Dom Harcerza”. Jesteśmy także scenografami […]

Zajęcia w Szpitalu Uniwersyteckim imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze

Od kilku lat nasi nauczyciele organizują warsztaty plastyczne dla dzieci przebywających na Oddziale Pediatrycznym w Szpitalu Uniwersyteckim. Warsztaty prowadzone są cyklicznie, przez cały rok. Dzieci, które biorą udział w spotkaniach z papieroplastyką wykonują ozdoby choinkowe, prace plastyczne, dekoracje okolicznościowe. Ten rodzaj zajęć jest szczególny z uwagi na wymiar terapeutyczny. Nauczyciele […]

Zajęcia warsztatowe

Podczas zajęć plastycznych i teatralno-tanecznych z przedszkolami nie tylko rozwijamy kreatywność i wrażliwość artystyczną, ale także realizując tematy związane z działaniami na rzecz środowiska naturalnego, zwracamy uwagę na segregację odpadów,   zmniejszanie zanieczyszczeń w najbliższym środowisku, promujemy hobby, ruch, zdrowe odżywianie i aktywny styl życia. Prowadzimy także aktywne zajęcia pozaszkolne zwiększające […]