Wskazówki do zadań

WSKAZÓWKI DO ZADAŃ cz.2

1. SUDOKU GWIAZDA
Poszukujemy jednoznacznego uzupełnienia diagramu pamiętając, że każdą wpisaną liczbę trzeba oglądać na trzy sposoby: „poziomo”, „pionowo” oraz jako element prostokąta 2×4
2. KAKURO
Zaczynamy od wyszukania sum, które dają się wpisać na jeden sposób (np. 3=1+2, tylko! albo 7=1+2+4, tylko!). Sprawdzamy „skrzyżowania” . Np. 13 i 5 jako sumy dwóch składników jako element wspólny mogą mieć tylko 4, bo 13 musi mieć składniki, z których mniejszy to co najmniej 4, zaś 5 – składniki, z których większy to co najwyżej 4
3. OSIEDLE
Zacząć trzeba od cyfry 1 – wiadomo, że od danej strony widać budynek najwyższy. W drugiej kolejności najczęściej dają się rozmieścić wszystkie najwyższe budynki (są one eliminowane z kratek brzegowych przez wyższe niż 1 informacje przy boku diagramu). Często daje się uzupełnić wpis przy dużej liczbie podanej przy brzegu
4. PIRAMIDKA
Początek rozwiązywania to spojrzenie na miejsca, w których podano dwa elementy pochodzące ze wspólnego działania

Rozmiar czcionki
Kontrast