Pastele suche

PRACOWNIA   REKLAMY  WIZUALNEJ – pastele suche.

Zadanie do samodzielnej realizacji w domu.

Osoby zainteresowane kolorami.

Proponuję wybrać takie zdjęcie aby dominował na nim jeden kolor np. bladoniebieski. Dobierzcie kolor kartki do koloru dominującego na zdjęciu. Narysujcie to co jest tematem pracy. Wprowadźcie kolory inne niż tło – pozostawiając jak najwięcej koloru kartki. Pracę wykonajcie pastelami suchymi rozcierając je w razie potrzeby wiszerem z papieru lub palcami.

Pozdrawiam.

Roman Frodyma.