Sukcesy wokalistów Studia Piosenki „Rezonans” na festiwalu międzynarodowym.

25-26 czerwca br. odbył się finał Międzynarodowego Festiwalu – Konkursu Twórczości „Circle Of Friends” („Krąg Przyjaciół”) On-Line. Edycja online festiwalu zorganizowana została przez Fundację „Inicjatywa”, Polska i Organizację „Spiwograj”, Ukraina. W konkursie wzięli udział uczestnicy z 5 krajów (Polska, Ukraina, Mołdawia, Wielka Brytania i Litwa). Do udziału w programie konkursowym zgłaszany był jeden utwór do 5 minut. Warunkiem rozpatrzenia zgłoszenia było nadesłanie nagrania umieszczonego na portalu YouTube do organizatorów w Świdnicy (woj, dolnośląskie) najpóźniej do 20 czerwca br.
Swoje nagrania zgłosili również reprezentanci „Studia PiosenkiRezonans”, działającego w MCKiEDom Harcerza” im. Janusza Korczaka, prowadzonego przez nauczycieli Elżbietę Sawicką i Ireneusza Sawickiego.

Międzynarodowe dziesięcioosobowe jury z Ukrainy, Polski, Austrii i USA po przesłuchaniu wszystkich zgłoszeń (25 czerwca br,) w czterech kategoriach wiekowych ogłosiło 26 czerwca br. końcowy werdykt, w którym szczęśliwie znalazło się aż czterech reprezentantów „Rezonansu”.
Decyzją jurorów dwa II miejsca ex aequo w kat. I Vocal (6-9 lat) zdobyły Kaja Muszalska i Maria Skowyra. Również II miejsce w kat. II Vocal (10-13 lat), otrzymała Alicja Hawrot. Jurorzy przyznali I miejsce w kat. III (14-16 lat) Franciszkowi Patrynowi.
Jury przyznało również nauczycielom „Rezonansu” Dyplom Uznania za oddanie kulturze, edukacji oraz kreatywność w wymianie kulturalnej, dziękując za inspirację i pomoc w motywacji swoich uczniów do osiągania celów, nawet takich, które wydają się niemożliwe.