logiczne

19 postów

CEGIEŁKI

CEGIEŁKI Do diagramu należy wpisać cyfry od 1 do 8, tak aby w każdym rzędzie i każdej kolumnie występowały różne cyfry oraz aby w każdej podwójnej cegiełce jedna z cyfr była parzysta, a druga – nieparzysta     CEGIEŁKI

SUDOKU Z AUTU

SUDOKU Z AUTU W kratki należy wpisać cyfry od 1 do 9, tak aby w każdym rzędzie, każdej kolumnie, na każdej przekątnej oraz w każdym kwadracie wyróżnionym pogrubioną linią występowały różne cyfry. Jeśli poza diagramem podano trzy cyfry w rzędzie lub kolumnie, wpisuje się je do trzech kratek najbliższych brzegowi […]

SUDOKU Z NIEWIADOMYMI

SUDOKU Z NIEWIADOMYMI W kratki należy wpisać cyfry od 1 do 9, tak aby w każdym rzędzie, każdej kolumnie oraz każdym kwadracie wyróżnionym pogrubioną linią występowało dziewięć różnych cyfr. Ponadto w kratkach w jednym z trzech kolorów występują cyfry od 1 do 4, w drugim – cyfry nieparzyste, a w […]

TROJACZKI

TROJACZKI Do diagramów należy wpisać cyfry od 1 do 5, tak aby w każdym rzędzie i każdej kolumnie występowały różne cyfry. Układ cyfr w trzech diagramach jest taki sam. Ponadto:  diagram lewy – w każdej podwójnej cegiełce jedna z cyfr jest parzysta, a druga – nieparzysta;  diagram środkowy […]