CEGIEŁKI

CEGIEŁKI

Do diagramu należy wpisać cyfry od 1 do 8, tak aby w każdym rzędzie i każdej kolumnie występowały różne cyfry oraz aby w każdej podwójnej cegiełce jedna z cyfr była parzysta, a druga – nieparzysta

 

 

CEGIEŁKI