Pokaz udzielania pierwszej pomocy

W czwartek  w Młodzieżowym Centrum Kultury  i Edukacji „Dom Harcerza” odwiedziła nas pielęgniarka i ratownik  z Wojewódzkiej  Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Zielonej Górze.

Nasi wakacyjni uczestnicy zajęć  mogli  dowiedzieć się jak  udzielić  pierwszej pomocy przedmedycznej oraz poznali  podstawowe zasady jak pomóc sobie i innym w sytuacjach zagrożenia życia.

Spróbowali swoich sił na przyniesionych przez ratowników fantomach masażu serca, układali  potencjalnych pacjentów w pozycji bocznej bezpiecznej, nauczyli się jak sprawdzać podstawowe parametry życiowe oraz poprawnego wezwania karetki.