Kolejny wielki sukces „Rezonansu” na II Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Bez Granic

Przed majowym weekendem 27-28 kwietnia br. odbył się w Jędrzejowie II Międzynarodowy Festiwal Piosenki Bez Granic „Golden Voice”. Spośród ogromnej ilości zgłoszeń do ścisłego finału w dalekim Jędrzejowie zakwalifikowany został wychowanek Studia Piosenki „Rezonans” z MCKiE „Dom Harcerza” w Zielonej Górze. Trud dalekiej wyprawy znowu się opłacał, ponieważ komisja artystyczna przyznała młodemu zielonogórzanowi Adamowi Skalskiemu I miejsce i „Złotą Strunę” w kat. I (7-12 lat).
Ten utalentowany dwunastolatek uczy się śpiewu estradowego od 3 lat pod opieką nauczycieli Elżbiety i Ireneusza Sawickich.
Kategoria wiekowa Adama na tym festiwalu liczyła 26. wykonawców, toteż z sukcesu wychowanka bardzo dumni są jego nauczyciele.

Na zdjęciach:
Laureat ”Golden Voice” w Jędrzejowie.
fot. Mikołaj Skalski