XI Miejski Przegląd Teatralny „Jaśnie Pan Rym”

W dniu 5 czerwca w Hydro(za) gadce Zielonogórskiego Ośrodka Kultury odbył się XI Miejski Przegląd Teatralny „Jaśnie Pan Rym”. Organizatorem przeglądu jest Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza”. Spotkania skupiają dzieci i młodzież z miejskich przeszkoli i szkół podstawowych.  Głównym celem spotkania jest wymiana doświadczeń, wspólne przeżywanie, tego co dzieje się na scenie. W tym roku w przeglądzie wzięło udział siedem grup teatralnych. Wystąpili teatr „Słoniątka”  MP nr 22; teatr „Kręcioły” ZE nr , teatr „Unicorny” ZE nr 9; teatr „Cudaki” ZE nr 6, teatr „Teatrzaki” ZE nr 9; teatr „Kuku- kólka” SP nr 15, „Klasowy Teatrzyk” ZE nr 6. Całość prowadziły zające z teatru „Chlebojady” (Kalina, Julka, Kasia, Natalka) . Dziękujemy Oldze Lemińskiej i Marcie Pohrebny za pomoc w organizacji poczęstunku, Ani Nabel za projekt plakatów i dyplomów. Dziękujemy wszystkim młodym aktorom za piękne występy, gratulujemy ich opiekunom za przygotowanie dzieci i zapraszamy za rok.