Reprezentant Studia Piosenki „Rezonans” wyróżniony stypendium artystycznym

Reprezentant „Rezonansu” Adam Skalski wyróżniony stypendium artystycznym, przyznanym przez miasto dla najbardziej obiecujących, utalentowanych i pracowitych artystów młodego pokolenia.
GRATULUJEMY!!!
fot. Jacek Katos

https://gazetalubuska.pl/zielona-gora…/ar/c13-15676082