Lubuska gala teatralna PRO ARTE 2018 scena dziecięca

W dniach 28-29 maja w Sulęcińskim Ośrodku Kultury odbył się Wojewódzki Przegląd Teatralny. W tym roku do finału wojewódzkiego zakwalifikowało się 18 grup teatralnych, laureatów finałów miejskich. Nasze miasto i placówkę reprezentował między innymi teatr „Trach…!” w spektaklu „Grzeczna” w reżyserii Alicji Niewiadomskiej. Spektakl stawia ważne pytanie dorosłym o granicę mądrego kształtowania i wychowania dziecka. Czy całkowite podporządkowane normom, zasadom i wyobrażeniom dorosłych, jest dobre dla dzieci? Czy bycie grzecznym musi wiązać się z całkowitą rezygnacją z samego siebie? Pozwólmy dzieciom wybierać, aby „nie utknęły w ścianie”. Teatr Trach…! w finale wojewódzkim otrzymał wyróżnienie. Serdecznie gratulujemy młodym aktorom za piękny występ. Organizatorem przeglądu było Regionalne Centrum Kultury i Animacji oraz Sulęciński Ośrodek Kultury. Dziękujemy organizatorom za udostępnienie zdjęć.