XXVI Ogólnopolski Sejmik Placówek Wychowania Pozaszkolnego

Od 2 do 4 października 2019r. w MCKiE „Dom Harcerza” odbędzie się Sejmik Placówek Wychowania Pozaszkolnego pt. „Rozwijanie zdolności poznawczych dzieci i młodzieży. Metody i nowe obszary oddziaływania.” 

Organizatorami są Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego w Krakowie oraz Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” im. Janusza Korczaka w Zielonej Górze.

Patronat medialny

Radio Zielona Góra

Gazeta Lubuska