XXVI Ogólnopolski Sejmik Placówek Wychowania Pozaszkolnego w MCKiE „Dom Harcerza”

 

W dniach 2-4.10.2019r. w MCKiE „Dom Harcerza” odbywał się XXVI Ogólnopolski Sejmik Placówek Wychowania Pozaszkolnego. Mieliśmy zaszczyt być organizatorami tego wydarzenia wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego w Krakowie. Gościliśmy w naszej placówce dyrektorów i nauczycieli z Młodzieżowych Domów Kultury, Ognisk Pracy Pozaszkolnej, Centrów Młodzieży, Centrów Zajęć Pozaszkolnych i Pałaców Młodzieży z całej Polski.

Podczas uroczystego otwarcia Sejmiku Prezes Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego Pani Lucyna Frąckiewicz-Godyń wręczyła honorowe odznaki PSWP: Prezydentowi Miasta Zielona Góra Panu Januszowi Kubickiemu,  Dyrektorowi Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zielona Góra i Przewodniczącej Sejmiku Województwa Lubuskiego Pani Wiolecie Haręźlak oraz Przedstawicielce Rady Rodziców przy MCKiE „Dom Harcerza” Pani Izabeli Mertce-Marszałek. Honorową odznakę wręczono także Pani Kindze Krutulskiej – Dyrektorowi MCKiE „Dom Harcerza”.

Tematem przewodnim Sejmiku było „Rozwijanie zdolności poznawczych i artystycznych dzieci i młodzieży. Metody i nowe obszary oddziaływań placówek wychowania pozaszkolnego w środowisku.” W ramach Sejmiku odbyły się wykłady: „Status prawny placówek wychowania pozaszkolnego (rozporządzenia regulujące ich funkcjonowanie w systemie oświaty), który poprowadziła Pani Wanda Derska-Koziński oraz „Zajęcia pozaszkolne, ich główne wartości z punktu widzenia celów edukacyjnych, wychowawczych i psychologicznych”, który wygłosiła Pani Grażyna Uhman.

Uczestnicy Sejmiku wzięli udział w kilku tematycznych warsztatach m.in. plastycznych, muzycznych i tanecznych oraz mieli okazję obejrzeć widowisko sceniczne w wykonaniu uczestników zajęć MCKiE „Dom Harcerza”. Goście zwiedzali Zieloną Górę i nasz budynek, którego projekt współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” w Zielonej Górze”. W czasie Sejmiku odbyło się także posiedzenie Zarządu PWSP oraz obrady plenarne.

Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom i uczestnikom za udział w XXVI Ogólnopolskim Sejmiku Placówek Wychowania Pozaszkolnego oraz wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego wydarzenia. Dziękujemy także za objęcie Sejmiku honorowym patronatem: Prezydentowi Miasta Zielona Góra Panu Januszowi Kubickiemu, Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty Pani Ewie Rawie, Gazecie Lubuskiej oraz Radiu Zielona Góra. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć, które wykonał Krzysztof Kubasiewicz.

Rozmiar czcionki
Kontrast