XII Polsko-Niemiecki Festiwal Młodzieży

W poniedziałek 24 września 2018r. w Młodzieżowym Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” im. J. Korczaka przy ul. Stefana Wyszyńskiego 19 A w Zielonej Górze odbędzie się XII Polsko-Niemiecki Festiwal Młodzieży. Przyjadą do nas goście z miasta partnerskiego Cottbus. Tegoroczny temat przewodni Festiwalu to „Wolność”. Uczestniczyć w nim będzie 100 osób z Polski oraz 100 z Niemiec. Przez cały dzień młodzież będzie w grupach przygotowywać się do głównego przedstawienia i rozwijać swoje umiejętności podczas różnych warsztatów artystycznych m.in. teatralnych, recyklingu, plastycznych, dekoratorskich, tanecznych, fotograficznych, muzycznych. Finałem będzie wspólny spektakl w Auli Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” o godz. 18.00.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu Państwa w ramach programu INTERREG Polska-Brandenburgia 2014-2020