TROJACZKI

TROJACZKI

Do diagramów należy wpisać cyfry od 1 do 5, tak aby w każdym rzędzie i każdej kolumnie występowały różne cyfry. Układ cyfr w trzech diagramach jest taki sam.

Ponadto:

 diagram lewy – w każdej podwójnej cegiełce jedna z cyfr jest parzysta, a druga – nieparzysta;

 diagram środkowy – w każdym wieloboku składającym się z trzech lub czterech kratek suma cyfr wynosi 10;

 diagram prawy – w każdym wieloboku występują różne cyfry.

 

TROJACZKI