Monogram

1 posta

Monogram

PRACOWNIA   REKLAMY  WIZUALNEJ – monogram. Zadanie do samodzielnej realizacji w domu.   Monogram to litera lub kilka liter powiązanych ze sobą kompozycyjnie. Literami monogramu są przeważnie inicjały osoby fizycznej lub pierwsze litery nazwy własnej firmy. Proponuję aby każda osoba zaprojektowała swój własny monogram. Może to być pierwsza litera własnego imienia lub pierwsze litery imienia […]