Szanowni Państwo, drodzy Rodzice!

Informujemy, że w terminie od 7 stycznia 2019r. do 8 lutego 2019r. w MCKiE „Dom Harcerza” zostanie przeprowadzona przez Kuratorium Oświaty ewaluacja zewnętrzna problemowa w zakresie wymagań wskazanych przez Ministra Edukacji Narodowej:

  • Placówka wspomaga rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz umożliwia korzystanie z rożnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego;
  • Placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju.

Dyrekcja MCKiE „Dom Harcerza”