Sukces naszych podopiecznych

Z wielką przyjemnością informujemy o wynikach III Miejskiego Konkursu  Plastycznego pt . Zielona Góra jest wielka, bo stanowimy wspólnotę” zorganizowanego przez Okręg Zielonogórski ZPAP oraz Urząd Miasta Zielona Góra. Warto zaznaczyć, że konkurs przebiegał w dwóch etapach.W pierwszym jury oceniło nadesłane prace i zaprosiło autorów najlepszych prac do drugiego etapu konkursu – warsztatów artystycznych
prowadzonych przez zielonogórskich artystów.  Efekt pracy warsztatowej ostatecznie wyłonił zwycięzców.
Wśród nagrodzonych, zaszczytne miejsca zdobyli młodzi artyści z naszych pracowni – Malarstwa i Rysunku pod kierunkiem p. Anny Nabel-Myszkiewicz oraz Sztuki Dekoracyjnej  prowadzonej przez p. Olgę Lemińską.

I tak  podopiecznym p.Anny Nabel –Myszkiewicz przyznano 5  nagród:
w  kategorii „kolaż” w grupach młodszej i starszej I miejsce
w kategorii  „pastel” w grupie młodszej I i II miejsce , w grupie starszej II miejsce
I podopiecznym p. Olgi Lemińskiej przyznano 4 nagrody:
W kategorii „malarstwo” w grupie młodszej  I, II, III miejsce oraz w grupie starszej II miejsce.

Uroczyste wręczenie cennych nagród z rąk przedstawicieli władz miasta oraz prezesa  zarządu OZ ZPAP odbyło się 6 czerwca 2018r. na scenie przy ratuszu miejskim.
Cieszymy się i serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom konkursu !