SUDOKU Z AUTU

SUDOKU Z AUTU

W kratki należy wpisać cyfry od 1 do 9, tak aby w każdym rzędzie, każdej kolumnie, na każdej przekątnej oraz w każdym kwadracie wyróżnionym pogrubioną linią występowały różne cyfry. Jeśli poza diagramem podano trzy cyfry w rzędzie lub kolumnie, wpisuje się je do trzech kratek najbliższych brzegowi – kolejność do odgadnięcia (w podanym zadaniu taka sytuacja nie występuje); jeśli poza diagramem są dwie cyfry, wpisuje się je do dwóch z trzech kratek najbliższych brzegowi (kolejność do odgadnięcia); jeśli poza diagramem jest jedna cyfra, wpisuje się ją do jednej z trzech kratek najbliższych brzegowi.

 

SUDOKU Z AUTU

Rozmiar czcionki
Kontrast