Puzzle z działaniami

W kratki należy wpisać cyfry od 1 do 5, tak aby w każdym rzędzie i każdej kolumnie występowały różne cyfry. Liczby w diagramie wskazują, ile wynosi iloczyn (x); iloraz (:), suma (+) lub różnica(-) cyfr w kratkach obwiedzionych pogrubioną linią.