OSIEDLE

OSIEDLE
Ustaw w diagramie budynki o wysokościach od 1 do 7 pięter. W każdym rzędzie i każdej kolumnie musi się znaleźć siedem budynków różnej wysokości. Cyfra wstawiana w pole diagramu oznacza wysokość budynku, który stoi w tym miejscu. Liczby podane obok diagramu informują, ile budynków w rzędzie (kolumnie) widać z danego miejsca. Wyższe budynki zasłaniają niższe.

OSIEDLE