Kolejny sukces wychowanka „Rezonansu”

W miniony weekend 29 kwietnia br. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbył się koncert finałowy „VII Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej Kielce 2018”.  Konkurs zorganizował Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. Współorganizatorzy: Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach oraz Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ koło numer 32 w Kielcach.
Celem konkursu było propagowanie i popularyzowanie pieśni i piosenek żołnierskich oraz patriotycznych. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a także upowszechnianie i wspieranie procesu dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego. Laureaci koncertu finałowego otrzymali pamiątkowe statuetki, dyplomy, nagrody rzeczowe i upominki. Przesłuchania konkursowe odbyły się 28 kwietnia 2018 w Niepublicznej Szkole Muzycznej I Stopnia przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. Na liście laureatów znalazł się reprezentant Studia Piosenki „Rezonans” z Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” w Zielonej Górze – Adam Skalski, który zdobył cenne wyróżnienie, bo wywalczone  w bardzo licznej (38 wykonawców) kategorii III – szkoły podstawowe klasy IV-VI.
Adaś otrzymał również nagrodę specjalną, ufundowaną przez Prezydenta Kielc. Ten młody i zdolny czwartoklasista od dwóch lat rozwija swój talent wokalny pod kierunkiem nauczycieli – Elżbiety i Ireneusza Sawickich. Na zdjęciu laureat z dyplomem – Adam Skalski. Fot. Mikołaj Skalski

Rozmiar czcionki
Kontrast