Klub Miłośników Matematyki „Pitagoras” – zadanie dla uczestników

Poniżej znajdują się trzy pliki zawierające zadania logiczne. Zadania pochodzą z miesięcznika „Rozrywka – Nie tylko Sudoku” („Cegiełki” – autorem zadania jest Bogdan Przybyszewski oraz „Wieżowce” – autorką jest  Wiesława Stanek) a także miesięcznika „Logi-Mix” pod redakcją Danuty Marciniak („Kolejne ale niekoniecznie po kolei”).

Dorota Krassowska

Cegiełki

Kolejne

Wieżowce