KAKURO

KAKURO (krzyżówka liczbowa)

W puste kratki należy wpisać cyfry od 1 do 9, tak aby zgadzały się sumy poziome (podane nad ukośną kreską) oraz sumy pionowe (pod ukośną kreską ) wpisanych liczb.
W obrębie jednej sumy składniki nie mogą się powtarzać