Inspektor ochrony danych osobowych


Inspektor Ochrony Danych

Natalia Gmurek – Inspektor Ochrony Danych Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza”

Dane kontaktowe:
tel.: 880 100 339
email: inspektor-ng@cuw.zielona-gora.pl

Należy pamiętać, iż powyższe dane kontaktowe służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych.
Inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczących pozostałej działalności placówki.