Informacja wizualna

PRACOWNIA   REKLAMY  WIZUALNEJ – informacja wizualna.

Zadania do samodzielnej realizacji w domu.

Osoby zainteresowane.

Informacja wizualna – to informacja obrazowa – prosty znak graficzny (plastyczny) zastępujący informację słowną. Zamiast napisu „świeże pieczywo” możemy umieścić znak,  który na zasadzie podobieństwa przedstawia świeży ciepły chleb, bułki i rogale. Przykład – zał. 1).

Informacja wizualna – to także znaki informujące nas jak mamy się zachować, czego się spodziewać lub czego nie robić. Największym systemem znaków informacji wizualnej jest system znaków drogowych. Inne ważne systemy informacji wizualnej to  znaki bezpieczeństwa: „EWAKUACJA” i „OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”.

            Zadanie 1.  Zaprojektujcie znak graficzny, który zastępuje przedmiot – słowo (na        zasadzie podobieństwa). Przykład – zał. 2 – koń na biegunach.

            Zadanie 2. Zaprojektujcie znak informujący co zrobić – lub czego nie robić.    Przykład – zał. 3 – włączyć przycisk.

Uwaga!  Znaki powinny być maksymalnie proste i czytelne – używamy do tego kreski i plamy.
Tematy do zadań każdy wymyśla samodzielnie.

Pozdrawiam.

Roman Frodyma.