IMG_0439

Praca ze zbiorów Pracowni Plastycznej Anny Nabel-Myszkiewicz