Miejski Festiwal Twórczości Tanecznej

Serdecznie zapraszamy na nową inicjatywę Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” w Zielonej Górze, którego celem jest stworzenie możliwości prezentacji swojego dorobku artystycznego szerszej społeczności, podniesienie znaczenia tańca, ukazanie jego bogactwa, interdyscyplinarnego potencjał, oraz uwalnianie twórczego potencjału tancerzy, choreografów i performerów. Ale przede wszystkim mamy na celu dobrą zabawę.

W I Ę C E J