Wznawiamy zajęcia w naszej placówce

Informujemy, że w dniu 1.10.2020r. po przeprowadzeniu gruntownej dezynfekcji wznawiamy zajęcia w placówce według ustalonego planu zajęć. Będą one prowadzone zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r.