Wskazówki do zadań

1. CYFRONETKA

  •  trzeci wiersz od dołu – podział zbioru na dwa czteroelementowe podzbiory zawierające kolejne cyfry jest jednoznaczny;
  •  jeśli w wieloboku występuje cyfra 1, to „skład” tego wieloboku jest jednoznaczny;
  •  w ostatnim wierszu – zbiór trzech kolejnych cyfr, gdy nie ma w nim ani 3 ani 5 jest znany;
  •  po zastosowaniu poprzednich podpunktów, lewy dolny róg daje się odczytać.

 

2. MUZYCZNE ZAKUPY
Rozwiązanie można ułatwić przez wykorzystanie następującej tabeli:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umieść w tabeli wszystkie podane informacje, pamiętając, że w każdej kolumnie i każdym wierszu może wystąpić tylko jedno „połączenie”

3. OBRAZEK LOGICZNY
Rozwiązywanie zadania rozpoczynamy od dużych liczb (małe na początku nie niosą informacji, jest dla nich zbyt wiele możliwości). Wyobraź sobie, że w wierszach (czy kolumnach) trzeba poukładać patyczki o podanej długości. Kilka pól zapewne będzie się powtarzać przy każdej potencjalnej możliwości. Od tych powtarzających się pól rozpoczynamy. Następnie kontrolujemy „skrzyżowania” już zamalowanych pól z drugim
kierunkiem kolorowania. I kolejno powiększamy obrazek. Często istotną informację niosą
pola, o których wiadomo, że muszą być puste!

 

4. NIEPOWTARZALNY PLASTER MIODU
Kontrolujemy układ cyfr we wszystkich możliwych kierunkach oraz wewnątrz każdego z
wieloboków wyróżnionych pogrubioną linią. Jednoznacznie dostrzeżone wpisy to elementy
rozwiązania.