„WIOSENNY KONKURS PLASTYCZNY – WSZYSTKIE KOLORY WIOSNY, LATA, JESIENI I ZIMY”

W tegorocznym Wiosennym Konkursie Plastycznym wzięło udział ponad stu uczniów z siedmiu zielonogórskich szkół podstawowych. Prace były oceniane w trzech kategoriach wiekowych: 7-9 lat, 10-12, 13-15 lat.

Komisja konkursowa zwróciła uwagę na wyjątkowo wysoki poziom artystyczny nadesłanych prac, pod względem różnorodności tematycznej, inwencji, rozmachu i kolorystyki, a zdecydowała się nagrodzić i wyróżnić 14 autorów prac.

W dniu 24 maja 2019r. odbył się wernisaż wystawy pokonkursowej, wręczenie nagród i dyplomów oraz warsztaty plastyczne dla laureatów konkursu.

Nagrodzone i wyróżnione prace, a także zakwalifikowane do wystawy można oglądać do 24 czerwca 2019r. w MCKiE „Dom Harcerza” – hol na I piętrze.

Regulamin