Stypendium artystyczne dla wychowanka „Rezonansu”

25 czerwca br. w Sali Ślubów zielonogórskiego Ratusza wychowanek „Rezonansu” – Adam Skalski odebrał z rąk Prezydenta Zielonej Góry stypendium artystyczne Miasta Zielona Góra na rok 2020 w dziedzinie muzyka.
http://www.zielona-gora.pl/PL/971/7760/Stypendia_tworcze_i_artystyczne/

fot. Jacek Katos,
fot. Piotr Jędzura ŁZ