Projekty międzynarodowe

Informacja o projekcie

realizowanym w ramach Funduszu Małych Projektów

Interreg Polska-Saksonia 2014-2022

 

Tytuł Projektu:

Polsko-niemieckie warsztaty tworzenia lalek teatralnych

Nazwa programu:

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego

oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszy Małych Projektów

Interreg Polska-Saksonia 2014-2022.

Beneficjent FMP:

Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji „ Dom Harcerza” im. J. Korczaka( www.mdk-zgora.pl)

Partner projektu:

Kinder und Jugendhaus Villa  (www.villa-zittau.de)

 

Opis zrealizowanego projektu:

Projekt będzie polegał na trzydniowym spotkaniu młodzieży z Zielonej Góry i Zittau. Pierwszego dnia uczestnicy będą tworzyć lalki teatralne. Drugiego dnia opracują i zaprezentują spektakl teatralny z użyciem tych lalek. Widzami będą uczestnicy zwykłych zajęć w naszej placówce oraz dzieci zaproszone z miejskich przedszkoli. Popołudniu młodzież zagra w kręgle w ramach zajęć integracyjnych. Trzeciego dnia zaprosimy uczestników do zwiedzenia Zielonej Góry oraz do Centrum Nauki Keplera. Na pamiątkę realizacji projektu zostanie opracowana i wydrukowana bezpłatna publikacja, która będzie dostępna po obu stronach granicy. Będzie ona zawierała zdjęcia, opis projektu, niezbędne informacje o finansowaniu oraz logotypy programu wspierającego projekt. Połowa nakładu zostanie przekazana partnerowi niemieckiemu, który bezpłatnie rozpowszechni ją w swoim środowisku. Jednoznaczna korzyść dla obszaru wsparcia to zwiększenie stopnia powiązania partnerów i zróżnicowanie oferty edukacyjnej. W maju-otwarty nabór uczestników – spośród członków zajęć w placówce, promocja projektu w prasie lokalnej, na stronie internetowej. W lipcu opracowanie publikacji i artykułu o projekcie w Internecie.

 

Cel projektu:

Pielęgnowanie i rozwój współpracy partnerskiej i instytucjonalnej w zakresie kultury i sztuki, wzmocnienie powiązania i rozszerzenie wspólnej, polsko-niemieckiej oferty edukacyjnej

 

Okres realizacji: 01.05.2018-31.07.2018

Wartość zrealizowanego projektu: 9.849,22

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 85%