Pożegnanie zimy i przywitanie wiosny

Pod takim tytułem odbyły się w Domu Harcerza warsztaty rodzinne w pierwszym dniu wiosny. Zajęcia nawiązywały do tradycji topienia „Marzanny”. Dzieci z rodzicami wykonywali kukiełki z marszczonej krepiny. Prowadzący zajęcia – Roman Frodyma symbolicznie zatopił marzannę w misce wody aby zima już do nas nie wracała. Symbolem przywitania wiosny były wykonane przez uczestników krokusy. W imprezie wzięły udział także dzieci z pracowni plastycznej Urszuli Suder oraz pracowni majsterkowiczów Kazimierza Bronickiego.