Ogólnopolskie Sympozjum Pedagogiczne w Rybniku

W dniach 5-8.10.2022r. w Rybniku odbyło się Ogólnopolskie Sympozjum Pedagogiczne pt. „Innowacyjne zintegrowane obszary wychowania i edukacji dzieci i młodzieży służące kształtowaniu ich uzdolnień i zainteresowań”. Przedstawiciele naszej placówki brali udział w spotkaniu z Prezydentem Rybnika oraz Śląskim Kuratorem Oświaty, w wykładach profesorów Uniwersytetu Śląskiego, warsztatach plastycznych, muzycznych, a w szczególności tańca ludowego. Mieliśmy okazję uczestniczyć w pięknym koncercie Zespołu „Przygoda” oraz zaprezentować swój region na ludowo. Organizatorem sympozjum było Ogólnopolskie Stowarzyszenie Placówek Wychowania Pozaszkolnego oraz Zespół Edukacyjno – Artystyczny Przygoda w Rybniku.